تبلیغات
مطالب علمی و علوم کشاورزی - تشخیص و شناسایی تفریقی بیماری های طیور

تشخیص و شناسایی تفریقی بیماری های طیور
   

در مقاله زیر، علامت های مشاهده شده در مرغ و کالبد آن را بررسی می کنیم و از نشان های آن، احتمالات علت و یا بیماری های ممکن را تشخیص می دهیم.مقاله زیر یکی از مقاله های کاربردی است که می تواند مورد استفاده هر مرغداری در هر فارم پرورشی قرار گیرد.

تاج وریش
تاج بی رنگ و چروکیده ( آلودگی انگلی – بیماری های مزمن – تغذیه بد )
تاج سفید و پوسته پوسته و پودری ( قارچ تریکوفیتون گالینه )
طاول و زگیل بروی تاج ( آبله )
زخم بروی تاج ( در اثر نوک زدن در جنگ خروس ها – کانی بالیسم )
وجود آماس و ضخیم شدن ریش ( وبا – یکطرفه حاد و دو طرفه مزمن )
ورم ادماتوزی ریش ( آنفلوآنزای فوق حاد و تماس با آهک )
تاج رنگ پریده ( معمولا در مرغ هایی که تازه به تخم آمده اند – خونریزی داخلی – کوکسیدیوز حاد )
تاج سیاه ( سرمازدگی – گرما زدگی –پاستورلوز- آنفلوآنزای فوق حاد )

پاها
پای رنگ پریده ( سوء تغذیه – کمبود ویتامین A – سن بالا )
پای بد شکل ( SCALY LEG در اثر جرب کنمیدوکوپتنس موتانس )
پای سیاه ( آنفلوآنزای فوق حاد )
پای کلفت شده ( استئو پتروزیس )
انحراف پا و خمیدگی ها ( پروزیس – ریکتز – SPALY LEG - FIELD RIKETS - واروس – والگوس )


چشم ها و سینوس ها
پوسته پوسته شدن پلک چشم ( کمبود اسید پانتوتنیک )
زخم در پلک چشم ( جنگ خروس ها )
کراتئوکونژیوکتیویت ( گاز آمونیاک )
پلاک ها بطانه ای در پشت پلک سوم ( کمبود ویتامین A )
کاتارکت و کدورت قرنیه ( بدنبال آنسفالو میلیت در زمان جوجگی )
قرنیه غیر یکنواخت یا عنبیه بی رنگ ( مارک چشمی )
تورم بافت اطراف چشم ( کوریزا – مایکوپلاسموز )
آماس سینوس ها و ترشحات بینی ( کوریزا – مایکو پلاسموز )

مفاصل
سینویت عفونی ویروسی ( رئو ویروس ها حاوی اگزودای کاهی رنگ )
کلی باسیلوزی
سالمونلایی ( عموما یکطرفه با ایجاد بافت فیبروزه در مفصل )
استافیلوکوکی ( محتویات مفصل سفت و چرکی و داغ )
مایکوپلاسمایی همراه آبسه سینه ای(حاد شیری ، مزمن کازئوزی زرد )
شبه سل
سینویت غیر عفونی نقرس
پروزیس
کمبود منگنز و نیاسین
ازدیاد کلسیم دان
کمبود ویتامین B12 و کولین و اسید پانتوتنیک
ازدیاد پروتئین گیاهی بدون وجود پروتئین حیوانی
پارگی وتر آشیل در مرغان تخمگذار و سنگین
تغییررنگ متمایل به سبزبا خونریزی درزیرجلدی با ورم بالای مفصل خرگوشی : پارگی زردپی بطنی

عضلات
کم رنگی عضلات ( خونریزی داخلی – انگل های خارجی یا داخلی )
صورتی بودن عضلات ( مسمومیت با منو کسید کربن )
ادم عمومی عضلات ( مسومیت با نمک – بی آبی )
آبسه سینه ای ( تورم مفصل عفونی – گامبورو )
خونریزی درعضلات(گامبورو– تورم ویروسی کبد– سندرم هموراژیک– کلی باسیلوز– ضربه – کمبود ویتامین K )
تومور ( مارک )
دانه های سفید در روی عضلات ( مایت زیر جلدی لامینو زیوتیس سیستیکاله )

کیسه های هوایی
کیسه های هوایی پر از چرکهای پنیری ( CRD )
کیسه های هوایی حاوی دانه های ریز ( آسپرژیلوزیس )
کیسه های هوایی کدر ( برونشیت عفونی – نیوکاسل )
کیسه های هوایی ضخیم شده ( عفونت های ثانویه باکتریایی )
دانه های ندول مانند در کیسه های هوایی ( مایت سیستودتیس نودوس )

کبد
بیرنگی کبد ( خونریزی داخلی و خارجی و آلودگی به انگلهای داخلی و خارجی )
کبد زرد چرب ( مسمومیت با سموم فسفره – دژنرسانس چربی )
کبد قرمز روشن ( اریترولکوز – مسمومیت با گاز منوکسید کربن )
رسوب اورات روی کبد( نقرس احشایی– زیادی صدف جیره – کم آبی – پروتئین بالا- کمبود VITA)
اگزودای فیبرینی بروی کبد( کلی باسیلوز )
بزرگ شدن زیاد از حد کبد ( لکوز لمفویید یا میلویید – مارک )
کبد بزرگ وپرخون و شکننده ( سپتی سمی - اسپیروکتوز – بیماری مرغان جوان )
نقاط خونریزی در لبه های کبد و دو رنگ شدن کبد ( مسمومیت ها )
نکروز نردبانی بروی کبد ( گامبورو )
نقاط نکروز کوچک متمایل به رنگ صفرا و شکننده بودن کبد ( اسبیروکتوز )
نقاط نکروزه خیلی کوچک بروی کبد ( وبا ) نکروز بزرگتر ( شبه سل )
کبد ترد و شکننده با دانه های خونریزی و نکروتیک ( تورم کبد ویبریونی )
نقاط نکروزه و ندول خیلی بزرگ بروی کبد ( سل و کلی گرانولوما )
آبسه بروی کبد ( بولوروم )
جراحات نکروزه دایره ای ( تورم روده و کبد عفونی سر سیاه )
لخته خون بروی کبد ( همانژیوما )
پارگی کبد ( ضربه چربی زیاد کبد )
فیبروز کبد و سیروز ( مایکوتوکسیکوز – مسمومیت های مزمن – عفونت های باکتریایی مزمن )‌

محوطه صفاقی
تورم موضعی صفاق ( بارگی سنگدان در اثر جسم خارجی - پیچ خوردگی روده – بدنبال کوکسیدیوز – اواخر کلی باسیلوز – شکستگی تخم – کانی بالیسم – وبا – سالمونلوز – تورم روده و کبد )
تورم صفاق در جوجه های جوان ( عفونت کیسه زرده – کلی باسیلوز – تورم کلیه یا نفریت )
لخته خونی در صفاق ( پارگی کبد و طحال – بد سکسینگ کردن جوجه ها )
وجود موارد زیاد مواد زرده ای در حفره بطنی ( پارگی فولیکول زرده – اسپیروکتوز – نیوکاسل – آنفلوآنزای فوق حاد – نفروز عمومی )

قلب و پرده قلب
وجود مایع در پرده قلب ( مسمومیت با نمک – تورم ویروسی کبدی – مسمومیت با جوش شیرین – سیروز کبدی – آنگارا )
مواد فیبرینی در پرده قلب ( کلی باسیلوز)
اورات در پرده قلب ( نقرس احشایی )
تحلیل قلب ( ضعف و آلودگی انگلی )
شل شدن و انبساط قلب ( سیروزکبد – مسمومیت با نمک )
نقاط خونریزی در عضلات قلب و چربی های اطراف ( نیوکاسل )
لکه های بزرگ خونریزی روی قلب ( وبای حاد – تورم ویروسی کبد – تیفوئید )
آبسه در عضله قلب ( پولوروم )
تورم عضله همراه درجات مختلف نکروز ( پولوروم مزمن – لیستریوز – بعضی حالات تیفوئید و سالمونلوز )
تومور در عضله فلب ( مارک و لکوز )

کیسه صفرا و کبد
پر و منبسط بودن کیسه صفرا در جوجه ها ( سرما خوردگی – مسافرت طولانی – غذا نخوردن – کمبود ویتامین A – تورم روده ها – پولوروم )
پر و منبسط بودن کیسه صفرا در بالغین ( تورم کبد ویبریونی – تیفویید )
مرمری شدن طحال ( اسپیروکتوز )
تورم و پرخونی طحال ( مسمومیت با فورازولیدون )
توموری شدن طحال ( لکوز و مارک )
وجود دانه های کازئوزی در طحال ( سل )
خونریزی و نقاط خونریزی در طحال ( نیوکاسل – آنفلوآنزای فوق حاد – سندرم خونریزی )
طحال به رنگ گیلاس ( تیفوئید )

پیش معده و سنگدان
بزرگ شدن پیش معده ( انسداد با پر و مواد بستر )
کلفت شدن جدار پیش معده ( مارک آلودگی های کرمی )
خونریزی در محل اتصال پیش معده به سنگدان ( اول و آخر و بروی غدد = نیوکاسل – مارک )
خونریزی در انتهای پیش معده ( گامبورو )
خونریزی بروی سطح پیش معده ( جسم خارجی – مسمومیت – سندرم خونریزی )
بزرگ شدن سنگدان ( انسداد )
تحلیل سنگدان ( تورم کلیه مزمن – بیماری میکروبی یا انگلی مزمن )
نکروز موضعی با تورم صفاق ناحیه ای ( پارگی در اثر جسم خارجی )
نقاط خونریزی روی دیواره و چربی های اطراف سنگدان ( نیوکاسل )
ضخیم شدن عضلات سنگدان ( پولورو مزمن )
نازک شدن عضلات سنگدان ( مارک و انباشتگی مزمن )

روده ها
روده های شل و وارفته ( کرم ها – کوکسیدیوز تحت حاد و مزمن )
نقاط خونریزی در روده ها ( سندرم خونریزی – نیوکاسل – مسمومیت ها – آنتریت نکروتیک – کوکسیدیوز )
دانه های کازئوزی در روده ها ( کلی گرانولوما – سل )
دانه های کوچک در روده ها ( عفونت های استافیلوکوکی – تنیا )
ورم در روده کور ( کوکسیدیوز – بیماری سر سیاه – سالمونلوز )
محتویات سفت ورقه ورقه همراه لکه های نکروزه ( سر سیاه – تورم روده و کبد عفونی )
وجود مواد پنیری در روده ( سالمونلوز و در جوجه های جوان پلوروم )
بزرگ شدن فولیکول های لمفاوی در روده کور ( تورم روده و عفونت های عمومی )

تخمدان و مجرای تخم و بیضه ها
استحاله و پرخونی شدید تخمدان ( نیوکاسل – تیفوئید – استرس های شدید – کمبود آب )
استحاله مزمن تخمدان ( تیفوئید – سالمونلوز )
توموری شدن تخمدان ( مارک – آدنو کارسینوما )
نقاط خونریزی در زرده همراه شکستگی تخم ( نیوکاسل – تیفوئید – وبا )
انسدادمجرای تخم با مواد سفید ضخیم کرمی ( ضربه – صدمه حین تعیین جنسیت )
بیرون زدگی مجرای تخم ( تخم مرغ های بزرگ در سنین پیری )
تورم بیضه ( بیماریهای تب دار – بدی تغذیه – کمبود ویتامین ها – ازدحام )

کلیه ها و بورس فابریسیوس
تورم کلیه ها و وجود اورات ( کمبود ویتامین A – بدی مدیریت )
تورم و بیرنگی متمایل به زرد با نقاط خونریزی در زیر کپسول ( سندرم کبد و کلیه چرب )
تورم و پر خونی کلیه ها ( بیماری های تب دار )
تورم ورنگ صورتی متمایل به خاکستری با انبساط لوله های اداری ( نفروز عمومی )
وجود اورات در سطح کلیه ( نقرس )
تومور کلیه ها ( لکوز و مارک )
بزرگی غدد فوق کلیوی ( استرس ها )
مواد پنیری در کیسه فابریسیوس ( کمبود ویتامین A )
بزرگ شدن بورس ( گامبورو )
تحلیل بورس ( تورم ویروسی کبد – آخر گامبورو – مایکوتوکسیکوز )

دهان ، حلق ،‌ مری ، چینه دان
طاول های سفید نکروزه بصورت لکه های سفید و منظم ( کمبود ویتامین A )‌
نکروز منتشر غیر یکنواخت و طاول در دهان و حلق و حنجره ( آبله )
مناطق نکروز وسیع در مری ( خوردن آهک خوردن – خوردن کات کبود )
وجود چرک در شکاف زیر بینی در دهان ( باستورلا – کوریزا – مایکوبلاسموز )
انسدادچینه دان ( بستر خوری – ازبین رفتن فعالیت عضلات در چینه دان در مارک )
محتویات خونی در چینه دان ( نوک چینی غلط - آلودگی با مایت – بارگی کیست خونی – کانی بالیسم )
مخاط حوله ای چینه دان ( کاندیدیازیس – مونیلیازیس )
ضخیم شدن و تظاهر خشن در سطح داخلی چینه دان ( کرم کابیلاریا آنولاتا )

حنجره و نای
صفحات چرکی کازئوزی در حنجره و قسمت فوقانی نای ( وبا- نیوکاسل تحت حاد – آبله مخاطی – لارنگوتراکئیت )
تورم نای ( در تمام بیماریهای تنفسی
تورم نای همراه خونریزی ( آنفلوآنزا – برونشیت – نیوکاسل )
تورم حنجره و نای همراه غشا های کاذب ( لارنگوتراکئیت عفونی )
تورم نای موکوئیدی با موکوس فراوان ( برونشیت – آنفلو آنزا )
موکوس زیاد در نای ( مایکوبلاسموز )
کرم در نای ( سینگاموس تراکئا )

ریه ها
ادم و کمی بر خونی ( در طیوری که مدت کمی از مرگ آنها می گذرد )
ادم مشخص و بر خونی ( خفگی )
تغییر رنگ ریه متمایل به سبز یا قهوه ای محتوی مایع خون آلود ( تیفوئید )
ذات الریه وسیع همراه یا بدون کبدی شدن ( وبای حاد )
کبدی شدن ریه ها ( باستورلا بزودو توبرکلوزیس )
آبسه در ریه ( بولوروم – آسبرژیلوس ریوی )

اعصاب
از بین رفتن خطوط عرضی اعصاب و قطور شدن غیر یکنواخت آنها ( مارک )
تورم یکنواخت اعصاب اصلی درجوجه های 2 تا 6هفته با تغییر رنگ متمایل به زرد(کمبود VITB2)

استخوان ها
خم شدگی استخوانها ( ریکتز دربرندگان جوان –بروزیس در بالغین )
استخوان به سادگی وبا صدای ترد میشکند وخم نمی شود( استئوبروز– خستگی مرغان تخمی درقفس )
ضخیم شدن استخوان ها با مجرای مغز استخوان باریک ( استئوبتروزیس )
رنگ مغز استخوان قرمز گیلاسی ( اریترولکوز )
رنگ مغز استخوان صورتی روشن ( مسمومیت با گاز منو کسید کربن )
مغز استخوان بی رنگ ( سندرم خونریزی – آلودگی شدید با کنه و مایت – تورم ویروسی کبد )
توده های سلولی بی رنگ در مغز استخوان ( لکوز میلویید )
دانه های کازئوزی در مغز استخوان ( سل )

مغز
ادم و خونریزی در مخچه ( آنسفالو مالاسی کمبود ویتامین E – گرمازدگی )

مهندس مقصود باقرزاده


  • آخرین ویرایش:-
Gabriela
دوشنبه 31 تیر 1398 03:08 ق.ظ
The same as the above, fortune survive high-level that you've got went out with or else
desire day a big name “throughout the”
while living in L.A. This expression grows hurled close to a
whole lot plus primarily contains acting professional, camera persons, transmit- novelists, along with the opuses which go now
in an attempt to make it adult. It is in the past few minutes
something comes with the area associated with L . a ..
http://mehrdrival.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 02:01 ق.ظ

Regards! Quite a lot of content!

cialis baratos compran uk cialis et insomni click here cialis daily uk cheap cialis cialis cost cialis canadian drugs click now buy cialis brand cialis lowest price cialis patentablauf in deutschland cialis super acti
best place to buy cialis
یکشنبه 2 تیر 1398 10:10 ق.ظ

Thanks! Ample facts.

tadalafil generic cialis professional yohimbe buy cialis cheap 10 mg cialis pills price each when can i take another cialis cialis farmacias guadalajara cialis official site dosagem ideal cialis cialis without a doctor's prescription get cheap cialis
Cialis generic
شنبه 1 تیر 1398 07:33 ب.ظ

Thanks, Awesome stuff.
does cialis cause gout only best offers cialis use only here cialis pills cialis 5mg billiger chinese cialis 50 mg tarif cialis france walgreens price for cialis buy cialis online cheapest cialis et insomni buying cialis overnight
Buy cialis
شنبه 1 تیر 1398 02:35 ق.ظ

Thank you, Ample write ups!

cialis generico postepay cialis rckenschmerzen non 5 mg cialis generici cialis 5 effetti collaterali buy cialis online legal cialis tadalafil cialis 20 mg cost we use it cialis online store buy cialis online we like it safe cheap cialis
http://mersuntsnat.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 10:21 ق.ظ

Nicely put, Thanks.
cialis ahumada cialis from canada best generic drugs cialis cialis generico milano cialis online napol buy cialis online cialis free cialis chinese cialis 50 mg click here take cialis
when will cialis be available in generic
پنجشنبه 30 خرداد 1398 05:51 ب.ظ

Whoa lots of excellent advice!
chinese cialis 50 mg canadian drugs generic cialis we choice free trial of cialis estudios de cialis genricos cialis side effects cialis daily reviews when will generic cialis be available cialis diario compra cialis soft tabs for sale wow cialis tadalafil 100mg
http://perdaho.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 11:33 ب.ظ

Very good data. Appreciate it!
prices on cialis 10 mg side effects for cialis ou trouver cialis sur le net trusted tabled cialis softabs wow cialis 20 does cialis cause gout cialis reviews cialis rezeptfrei sterreich buy cialis canada discount drugs cialis
how to get cheap cialis
چهارشنبه 29 خرداد 1398 06:58 ق.ظ

With thanks! An abundance of tips!

cialis professional from usa try it no rx cialis cialis en 24 hora cialis 20 mg cut in half cialis 10 doctissimo tadalafil 20mg cialis online generic cialis cialis mit grapefruitsaft cialis generique
http://mosmotur.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 05:25 ب.ظ

Amazing information. Regards!
online prescriptions cialis we use it 50 mg cialis dose american pharmacy cialis cialis venta a domicilio cialis cost cialis from canada cialis professional from usa buy cialis uk no prescription estudios de cialis genricos india cialis 100mg cost
cialis 20
دوشنبه 27 خرداد 1398 02:25 ق.ظ

Good material, Kudos.
200 cialis coupon safe dosage for cialis cialis lowest price cialis official site cialis 20 mg cialis from canada cialis australia org cialis daily reviews free generic cialis cialis rckenschmerzen
http://neuprotum.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 12:47 ب.ظ

You have made your position quite well!!
acquistare cialis internet generic cialis 20mg tablets cialis online cialis herbs safe dosage for cialis cialis official site cialis for sale in europa cuanto cuesta cialis yaho cialis daily dose generic look here cialis cheap canada
Cialis online
شنبه 25 خرداد 1398 10:48 ب.ظ

Truly a lot of fantastic knowledge.
cialis super kamagra how much does a cialis cost low cost cialis 20mg buying brand cialis online try it no rx cialis cialis rckenschmerzen cialis generico postepay generic cialis in vietnam cialis prezzo di mercato price cialis wal mart pharmacy
Buy cialis online
شنبه 25 خرداد 1398 08:50 ق.ظ

You mentioned it exceptionally well!
import cialis canada discount drugs cialis cialis 5 mg scheda tecnica canada discount drugs cialis cialis diario compra cialis kaufen wo cialis usa cost cialis from canada cialis 20 mg cost buy original cialis
order a sample of cialis
جمعه 24 خرداد 1398 06:48 ب.ظ

You reported this superbly.
i recommend cialis generico viagra vs cialis vs levitra cialis 50 mg soft tab where do you buy cialis free generic cialis acheter du cialis a geneve cialis side effects cialis cost cialis 20 mg cost cialis 100 mg 30 tablet
generic cialis daily use
جمعه 24 خرداد 1398 04:07 ق.ظ

Nicely put. Regards.
prezzo cialis a buon mercato cialis 20 mg best price walgreens price for cialis cialis coupons generico cialis mexico viagra vs cialis viagra vs cialis vs levitra cialis prezzo di mercato cialis coupons cialis farmacias guadalajara
http://knowexin.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 12:30 ق.ظ

Nicely put, Kudos!
we choice cialis pfizer india cialis pills in singapore cialis 10 doctissimo tadalafilo are there generic cialis cialis wir preise comprar cialis navarr cialis with 2 days delivery import cialis generic low dose cialis
viagra online without prescription
سه شنبه 21 خرداد 1398 02:18 ب.ظ

Quality posts is the secret to interest the users to pay a visit the web page, that's what this web site is providing.
http://cialisvie.com/
سه شنبه 21 خرداد 1398 03:38 ق.ظ

You actually revealed it fantastically!
cialis usa cost low cost cialis 20mg cialis sans ordonnance il cialis quanto costa prescription doctor cialis buy cialis online when can i take another cialis cialis 20 mg effectiveness cialis herbs cialis 5mg
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 10:14 ب.ظ

You suggested that exceptionally well!
recommended site cialis kanada cialis pills boards 5 mg cialis coupon printable cialis para que sirve we use it cialis online store price cialis per pill chinese cialis 50 mg ou trouver cialis sur le net tadalafil cialis price in bangalore
buy tadalafil
جمعه 16 آذر 1397 02:21 ب.ظ

Very good facts, Appreciate it.
if a woman takes a mans cialis cialis daily import cialis cialis purchasing cialis sans ordonnance cialis daily 200 cialis coupon cialis price in bangalore cialis coupons cialis generique 5 mg
buy cialis online safely
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:13 ب.ظ

Kudos, Good information!
tadalafil 5mg precios de cialis generico rezeptfrei cialis apotheke cialis from canada sublingual cialis online cialis super kamagra cialis kaufen wo sublingual cialis online cialis dosage acheter du cialis a geneve
buy cialis delhi
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:38 ب.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
brand cialis nl cialis 20mg prix en pharmacie cialis rezeptfrei sterreich cialis ahumada try it no rx cialis cialis 20mg preis cf are there generic cialis only now cialis 20 mg cialis generika cialis daily new zealand
buy cialis online cheap
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:03 ق.ظ

You said it adequately..
buy original cialis cialis 5 mg para diabeticos generic low dose cialis buy online cialis 5mg cialis preise schweiz cialis sale online safe dosage for cialis cialis generico cost of cialis cvs cipla cialis online
cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 08:31 ب.ظ

You have made your point extremely clearly!.
price cialis wal mart pharmacy side effects of cialis cialis coupon cialis online napol ou trouver cialis sur le net cialis dosage recommendations where cheapest cialis cialis kamagra levitra cialis taglich prezzo cialis a buon mercato
buy cialis online without a prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 09:38 ق.ظ

Nicely spoken of course. .
online prescriptions cialis achat cialis en itali cialis rezeptfrei sterreich cialis et insomni cialis in sconto cialis price thailand dose size of cialis cheap cialis cialis for sale in europa cialis 5 mg funziona
buy generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 09:46 ب.ظ

Wow tons of wonderful info.
acheter cialis meilleur pri cialis cost link for you cialis price if a woman takes a mans cialis cialis dosage amounts cialis savings card cheap cialis cialis generique cialis tablets canadian cialis
Online cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 09:09 ق.ظ

You made your point extremely well.!
cialis kamagra levitra cialis tadalafil online click now buy cialis brand cialis generico lilly cialis 10mg prix pharmaci cialis generico in farmacia cialis kaufen cialis 200 dollar savings card cialis 5mg prix cialis prezzo di mercato
Generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 09:16 ب.ظ

Fine tips. Thank you.
prezzo cialis a buon mercato generic cialis at walmart chinese cialis 50 mg viagra vs cialis vs levitra only now cialis 20 mg achat cialis en europe tadalafil generic cialis generika in deutschland kaufen cialis 30 day trial coupon click here cialis daily uk
buy cialis uk
یکشنبه 11 آذر 1397 08:32 ق.ظ

Nicely put, Regards!
side effects of cialis free cialis cialis side effects dangers cialis professional from usa import cialis click here take cialis cialis et insomni how to purchase cialis on line free cialis cialis alternative
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
آخرین پست ها